TELEFÓN: +421 907 266 195

EMAIL: rekonstavb@gmail.com

Vodoinštalatérske práce

Staršie byty a domy skôr či neskôr určite čaká potreba výmeny potrubných rozvodov vody z dôvodu životnosti potrubia.


Máme množstvo domov a bytov, kde je havarijný stav vodovodného potrubia. S tým sú okrem únikov vody z dôvodu prehrdzavenia spojené aj riziká z dôvodu nevyhovujúceho stavu hlavne vnútornej časti rozvodov. Častým problémom je tzv, Inkrustinácia. Zanesenie potrubných rozvodov inkrustami z vnútornej strany potrubia, môže ohroziť nielen dodávku vody, ale čo je nebezpečnejšie tak aj jej kvalitu. V dôsledku vzniku korózie materiálov potrubných rozvodov, môže dôjsť ku stratám vody z dôvodu prederavenia potrubia. Strata vody a jej vniknutie do stavebnej konštrukci, môže spôsobiť aj jej poškodenie. Sedimetny vznikajúce a zachytené z vnútornej strany potrubia zhoršujú najčastejšie chemické vlastnosti vody, ale aj senzorické vlastnosti vody. V prípade výraznejšieho zachytenia sedimentov dochádza aj k zmene hydraulických podmienok prúdenia vody vo vodovodnom potrubí.

Životnosť potrubia je spravidla od 10 do 50 rokov v závislosti od použitého maturiálu a toho na akú vodu je dané potreubie využívané.